• SUPPORT ONLINE
 • Hotline
 • PRODUCT
 • Us on Facebook
 • Home > Product > KINGPHAR KID
 • KINGPHAR KID
 • KINGPHAR KID
 • Type of product: KINGPHAR KID
 • Producer: Kingphar
 • Capacity: 125ml
 • Distributors: Kingphar
 • Amount:
 • Price: 0 VNĐ
 • Stocking
 • See details

 • HUY CHƯƠNG VÀNG "SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG" DO HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIỆT NAM ĐỀ CỬ
 • HOME > PRIZE
  • KINGPHAR - HCV sp vì sức khỏe cộng đồng
  • CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG KINGPHAR TỐT NHẤT
  • Top 100 thương hiệu tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG CHO BÉ
  • Mẹ tin dùng con lớn khôn
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP
  • Giải thưởng CHÂU Á THÁI BÌN DƯƠNG