• SUPPORT ONLINE
 • Hotline
 • PRODUCT
 • Us on Facebook
 • Home > Product > KINGPHAR SLIM
 • TRA GIAM CAN KINGPHAR SLIM
 • TRA GIAM CAN KINGPHAR SLIM
 • Type of product: KINGPHAR SLIM
 • Producer:
 • Capacity: 15 gói
 • Distributors: Kingphar Việt Nam
 • Amount:
 • Price: 0 VNĐ
 • Stocking
 • See details

 • HUY CHƯƠNG VÀNG "THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG" DO CƠ QUAN GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA BÌNH CHỌN
 • VIEN GIAM CAN KINGPHAR SLIM
 • VIEN GIAM CAN KINGPHAR SLIM
 • Type of product: KINGPHAR SLIM
 • Producer:
 • Capacity: 60 viên
 • Distributors: Kingphar Việt Nam
 • Amount: 2 viên x 2 lần/ ngày
 • Price: 0 VNĐ
 • Stocking
 • See details

 • HUY CHƯƠNG VÀNG "SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG " DO HIỆP HỘI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VIÊT NAM BÌNH CHỌN
 • HOME > PRIZE
  • KINGPHAR - HCV sp vì sức khỏe cộng đồng
  • CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG KINGPHAR TỐT NHẤT
  • Top 100 thương hiệu tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG CHO BÉ
  • Mẹ tin dùng con lớn khôn
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP
  • Giải thưởng CHÂU Á THÁI BÌN DƯƠNG