• SUPPORT ONLINE
 • Hotline
 • PRODUCT
 • Us on Facebook
 • Home > Product > LOI TIEU HOANG KINGPHAR
 • LOI TIEU HOANG KINGPHAR
 • LOI TIEU HOANG KINGPHAR
 • Type of product: LOI TIEU HOANG KINGPHAR
 • Producer: Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam
 • Capacity: 30g viên hoàn
 • Distributors: Kingphar Việt Nam
 • Amount: 1g x 2 - 3 lần/ ngày
 • Price: 0 VNĐ
 • Stocking
 • See details

 • CAM KẾT UỐNG TỪ 1 - 2 HỘP HIỆU QUẢ RÕ RỆT
 • HOME > PRIZE
  • KINGPHAR - HCV sp vì sức khỏe cộng đồng
  • CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG KINGPHAR TỐT NHẤT
  • Top 100 thương hiệu tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG CHO BÉ
  • Mẹ tin dùng con lớn khôn
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP
  • Giải thưởng CHÂU Á THÁI BÌN DƯƠNG