• SUPPORT ONLINE
 • Hotline
 • PRODUCT
 • Us on Facebook
 • Home > Product > COM BABY KINGPHAR
 • COM BABY KINGPHAR
 • COM BABY KINGPHAR
 • Type of product: COM BABY KINGPHAR
 • Producer:
 • Capacity: 20 gói cốm
 • Distributors: Kingphar Việt nam
 • Amount: theo độ tuổi
 • Stocking
 • Price: 0 VNĐ

 • HUY CHƯƠNG VÀNG "SẢN PHẨM MẸ TIN DÙNG CON LỚN KHÔN" DO HỘI NGƯỜI TIÊU DÙNG BÌNH CHỌN
 • 1. Effects:
  Supplement roughage, laxative, anti-constipation, enhancing gastrointestinal function
  2. Objects:
  - Children with constipation, especially chronic constipation.
  - People with internal hemorrhoids, external hemorrhoids
  3. Usage:
  - Disperse in cold water
  - Take 2-3 times per day, about 1 hour before a meal or 1-2 hour after. Disperse with plenty of water.
  + Children 2 - 6 years: 1 sachet / time.
  + Children over 6 years: 2 sachets / time
  - Children with chronic constipation: 1.5 times of usual dose
  - Children under 2 years: Consult doctor before using.
  4. STORAGE: Store in cool dry place, avoid direct sunlight

  Products of VIETNAM KINGPHAR JSC
  Address: B58 Nguyen Thi Dinh, Trung Hoa Nhan Chinh Urban Area , Thanh Xuan District, Hanoi capital, VietNam
  Telephone: 043715 3780 - 0986 356 663

  The commentary

   Your opinion

  123456Thay hình khác
    
 • TOP
 • Email
 • Print
 • Prodcuts
 • HOME > PRIZE
  • KINGPHAR - HCV sp vì sức khỏe cộng đồng
  • CHỨNG CHỈ AN TOÀN CHẤT LƯỢNG KINGPHAR TỐT NHẤT
  • Top 100 thương hiệu tốt nhất cho Gia đình và Trẻ em
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
  • Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM VÀNG CHO BÉ
  • Mẹ tin dùng con lớn khôn
  • KINGPHAR - SẢN PHẨM NỔI TIẾNG TRONG HỘI NHẬP
  • Giải thưởng CHÂU Á THÁI BÌN DƯƠNG